Koninklijke Onderscheiding voor Cora Cox-Matze

Op vrijdag 24 mei heeft burgemeester Björn Lugthart een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Cora Cox-Matze. Voor haar jarenlange uitzonderlijke inzet als vrijwilliger in de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp, is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bijdragen aan Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver
Mevrouw Cox-Matze zet zich al ruim 22 jaar lang met grote toewijding in voor Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver in Delft. Zij organiseert tentoonstellingen en begeleidt schoolklassen tijdens excursies. Toen in 2013 besloten werd om de gemeentelijke taken te herschikken was mevrouw Cox-Matze één van de initiatiefnemers om de werkzaamheden van de Papaver voort te zetten in een stichting. Ze voerde gesprekken en werkte mee aan het businessplan. Sinds de verzelfstandiging in juli 2015 is zij actief als coördinator, begeleidt zij andere vrijwilligers, ondersteunt zij het bestuur als notulist, beheert de website en is actief in de werkgroep tentoonstellingen.

Betrokkenheid bij Natuur- en Milieubescherming
Naast haar werk voor De Papaver, was mevrouw Cox-Matze tussen 2011 en 2020 bestuurslid van de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming in Pijnacker. Hier organiseerde zij lezingen en cursussen over natuur en dieren. Bovendien inventariseerde zij jarenlang samen met een werkgroep de vlinderidylle bij het metrostation in Pijnacker-Zuid. Om de bekendheid van de vereniging te vergroten, zette zij een Facebookaccount op en ontwierp promotiemateriaal voor jaarmarkten en andere evenementen.

Muzikale Bijdragen
Mevrouw Cox-Matze draagt niet alleen natuur en milieu een warm hart toe, maar ook de muziekwereld. Tot begin 2023 was zij bestuurslid van het Nieuw Kamerkoor in Delft. Ze blijft actief in de repertoire- en concertcommissie, organiseert concerten en bijzondere optredens, en zorgt voor meer bekendheid van het koor via de pers en sociale media.