Leerlingen van Stanislas college krijgen gastles van de burgermeester en griffier

De leerlingen van mavo 4 op het Stanislas college kregen woensdag 10 april een gastles maatschappijkunde van burgermeester Bjorn Lugthart en griffier Arjen van der Lugt. Er werd informatie gegeven over hoe de lokale politiek werkt en er was een gelegenheid om vragen te stellen. Met deze gastles werden de leerlingen klaargestoomd voor het eindexamen maatschappijkunde.

Interactieve les
De burgermeester begon de les met een interessante eerste vraag aan de leerlingen: “Hoe kan ik ervoor zorgen dat dit de leukste les van het jaar wordt?” De scholieren hadden deze vraag niet verwacht en reageerden hierdoor eerst wat terughoudend. Uiteindelijk begon de sfeer steeds minder gespannen te worden en dit zorgde ervoor dat de les toch erg interactief was. Er werd voornamelijk uitgelegd over wat precies de taak is van de gemeenteraad, wethouders en burgermeesters. Ook werd een beeld geschetst van de politieke partijen die in Pijnacker-Nootdorp actief zijn en ze vertelden wat een motie van wantrouwen betekent.

Vragen stellen
Aan het eind was er een mogelijkheid om vragen te stellen. De vragen waren van tevoren samen met docent Chris Pennings voorbereid. Naast inhoudelijke vragen, stelden de leerlingen ook persoonlijke vragen aan de burgemeester en de griffier, zoals hun favoriete voetbalclub, hun salaris en of ze wel eens fouten maken in hun werk.

Op pad met de burgermeester
Een scholier vroeg de burgemeester wat hij het meest bevredigende vond in zijn werk. De burgemeester antwoordde dat het bezoeken van echtparen die 65 jaar getrouwd zijn hem het meest vreugde brengt. Vervolgens nodigde de burgemeester de leerling uit om samen met hem zo’n bezoek af te leggen. Hij accepteerde deze uitnodiging natuurlijk met enthousiasme. Binnenkort zal hij samen met de burgemeester op pad gaan. Een van de leerlingen was zeer geïnteresseerd om een gemeenteraadsvergadering te bezoeken. De griffier heeft haar uitgenodigd als ‘gast van de raad’, wat ze uiteraard niet afwees.

Leuke afsluiter
Na het beantwoorden van alle vragen, werd de les afgesloten met een fotomoment omdat de leerlingen graag een foto wilden met de griffier en burgemeester. Ook was er een oproep aan de leerlingen: “Word in de toekomst zelf politiek actief! Het is de manier om de gemeente waarin je woont goed te leren kennen.”