Lokale samenwerking tegen eenzaamheid in Pijnacker-Nootdorp

Op 14 november 2023 hebben 25 lokale organisaties in de gemeente Pijnacker-Nootdorp hun krachten gebundeld om gezamenlijk eenzaamheid aan te pakken. Eenzaamheid is een ingewikkeld probleem dat iedereen, ongeacht leeftijd, kan treffen. Lokale organisaties hebben de handen geschut en een netwerk rondom eenzaamheid opgebouwd. Gezamenlijk hebben ze gewerkt aan een actieprogramma en het uitvoeringsplan eenzaamheid voor de periode 2024-2026.

Het coalitie akkoord
De officiële bekrachtiging van deze lokale samenwerking vond plaats tijdens het tekenen van het coalitieakkoord ‘Samen naar Verbinding in Pijnacker-Nootdorp’. Op deze dinsdag kwamen vertegenwoordigers van 25 organisaties bijeen in het bestuurscentrum om hun betrokkenheid te tonen door het zetten van hun handtekening.

Initiatieven tegen eenzaamheid
In de gemeente Pijnacker-Nootdorp worden momenteel diverse initiatieven bedacht om eenzaamheid tegen te gaan. Koffieochtenden, activiteiten voor jongeren, beweegmomenten voor ouderen, workshops, lezingen en wandelclubs brengen mensen samen. Marieke van Bijnen, wethouder sociaal domein, benadrukt echter dat eenzaamheid nog steeds veel voorkomt. Daarom is de brede coalitie van 25 organisaties van groot belang. Deze coalitie, bestaande uit onder andere kerken, zorginstellingen, wijkverenigingen en culturele instellingen, zal nauw samenwerken, kennis delen en elkaar doorverwijzen om gezamenlijk de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan. De deelnemende organisaties zijn onder andere de Adviesraad Sociaal Domein, Bibliotheek Oostland, FitStap/Wandelenismeer, GGD Haaglanden, en Muziekvereniging Excelsior Pijnacker.