Lokale sociaal raadslieden ingezet voor verbetering dienstverlening en klachtenpreventie

In een recente raadsvergadering heeft de gemeenteraad besloten om sociaal raadslieden in te zetten als een proefproject om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren en klachten te voorkomen. Verschillende partijen, waaronder Progressief Pijnacker-Nootdorp, D66, Eerlijk Alternatief, CDA en Trots PN, hebben zich verenigd om deze aanpassing voor een periode van 2,5 jaar als pilot uit te voeren en vervolgens te evalueren.

Het initiatief
Het initiatief komt voort uit de wens van de gemeenteraad om de relatie tussen inwoners en de overheid te versterken, gezien de toenemende complexiteit en digitalisering van overheidsdiensten. Wethouder Marieke van Bijnen benadrukte dat sociaal raadslieden niet alleen ingezet zullen worden bij vragen over de gemeente, maar ook bij bijvoorbeeld woningbouwcorporaties.

Steeds ingewikkelder
Tim Geutjes van Progressief Pijnacker-Nootdorp merkte op dat de dienstverlening van de overheid steeds ingewikkelder en meer digitaal is geworden. Sociaal raadslieden, die goed op de hoogte zijn van de hulp die de gemeente kan bieden, worden gezien als onafhankelijke en toegankelijke bronnen die inwoners kunnen bijstaan. Ze kunnen niet alleen helpen bij vragen over de gemeente, maar ook bij het schrijven van brieven en onderzoeken of inwoners recht hebben op ongebruikte toeslagen.

Potentie
Het college van B&W, na uitgebreid onderzoek, concludeerde dat onopgeloste klachten van inwoners goed kunnen worden behandeld door de Nationale Ombudsman. Niettemin erkende het college de mogelijkheid om aan de voorkant de dienstverlening te verbeteren en ziet het potentieel in het inzetten van sociaal raadslieden.

Akkoord
De gezamenlijke inspanning van de partijen, met steun van de hele raad, resulteerde in het akkoord om sociaal raadslieden als pilot in te zetten. De komende 2,5 jaar zullen dienen als een evaluatieperiode om te bepalen welke voordelen dit initiatief oplevert voor de inwoners van de gemeente.