Manuela Bijl legt voorzittershamer neer

Vicefractievoorzitter Jolanda van Leeuwen neemt de voorzittershamer van fractievoorzitter Manuela Bijl van de lokale politieke partij Eerlijk Alternatief over, na het zomerreces doet Manuela Bijl een stapje terug. Een verstandige en weloverwogen keuze van Manuela.

Wisselen van functie
Manuela meer uren gaan werken bij Bibliotheek Oostland. Jolanda neemt het voorzitterschap over en Manuela blijft raadslid. Jolanda heeft naast het raadslidmaatschap geen vaste baan en kan meer tijd besteden aan het voorzitterschap, dat geeft haar meer ruimte om snel in te kunnen spelen op actuele politieke ontwikkelingen en vergaderingen bij te wonen waar fractievoorzitters deel van uitmaken.