Meer geld voor uitvoering groenbeheer Pijnacker-Nootdorp

Tijdens de oordeelvormende raadsvergadering van donderdagavond 25 mei is een beslissing gevraagd voor het goedkeuren van het nieuwe technische beheerplan voor het openbaar groen 2023-2026.

Technisch beheerplan openbaar groen
In dit technisch beheerplan wordt het benodigde beheer en onderhoud voor het openbaar groen in de gemeente Pijnacker- Nootdorp beschreven. Aan de wijze van beheer en onderhoud is niets veranderd ten opzichte van het vorige beleids- en beheerplan openbaar groen 2019-2022 ‘Investeren in Groen’.

De gemeente groeit. Kosten onderhoud groeien mee
Er wordt in het nieuwe plan rekening gehouden met de groei van de gemeente door de komst van nieuwe dorpskernen. Er wordt gevraagd om ruim 600.00 euro voor de uitvoering van dit plan bij de kadernota van 2023 en het beschikbaar stellen van de investeringsbudgetten in dit plan bij de kadernota van 2023. Het doel is meer aandacht voor ecologie en biodiversiteit. Oftewel meer variatie in planten, dieren en micro-organismen en de variatie aan ecosystemen waarvan ze deel uitmaken.

Geen grote tegenstand
De meeste partijen zijn het eens over het bestaande beleid dat voortgezet wordt. Wel zijn er vraagtekens over het maaibeleid bij sommige partijen. Annemieke Hulsbergen van De Partij voor de Dieren vraagt zich af wat we de afgelopen vier jaar met het huidige beleid wilden bereiken en of dat is gelukt. Peter van Haagen van Gemeentebelangen wil weten waarom het beleid 20% duurder is dan in de het huidige situatie. Ook worden vragen gesteld over meldingen van inwoners over snoeien en de statussen hiervan.

Plan als hamerstuk naar de besluitvormende raad
Wethouder Hanneke vd Gevel deelt de mening over de zorgen van het maaibeleid maar dit wordt goed gemonitord. Het voorstel kan door als hamerstuk naar de besluitvormende raadsvergadering en er wordt een werkbezoek gepland naar het klantcontactcentrum.