Met verlenging Komkommerweg worden Rijskade en Noordeindseweg ontzien

Donderdag werd in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad gesproken over de verlenging van de Komkommerweg. De voorkeursvariant is een aansluiting bij de rotonde Delftsestraatweg/Komkommerweg Hoefslag, waarvoor een budget beschikbaar is van 4.196.100 euro die wordt gedekt uit de Algemene Reserve.

Verkeersveiligheid verbeteren
Het doel van de verlenging is een verbetering van de verkeersveiligheid bij vooral de Noordeindseweg, Rijskade en het glastuinbouwgebied de Noordpolder. In de Noordpolder zijn ongeveer 25 glastuinbouwbedrijven gevestigd. Deze bedrijven moeten nu nog gebruik maken van de Noordeindseweg en de Rijskade.

In 2019 is de Komkommerweg gerealiseerd. Deze weg loopt vanaf de N470 tot en met de rotonde Delftsestraatweg/Komkommerweg. Met een verdere verlenging van de Komkommerweg hoeft het vrachtverkeer van de Noordpolder niet meer over de Noordeindseweg en de Rijskade te rijden.

Buurtverenigingen vragen aandacht van de raad
Kitty van Dijk van de Buurtvereniging Noordpolder sprak de raad toe en vroeg aandacht voor gevaarlijke situaties vooral voor fietsers. Ze sprak ook namens buurtvereniging Delfgauw. “De Rijskade is een veenweg en niet geschikt voor zwaar verkeer. Maar ook rijden er veel fietsers die van en naar het Stanslascollege rijden. Op zaterdag en in de avonden worden de scholieren vervangen door sporters en bijvoorbeeld skeeleraars. Er ontstaan te vaak gevaarlijke situaties door het vrachtverkeer.”

Leefbaarheid verbeteren
De Noordeindseweg is een oude, smalle weg met veelal aan weerszijden een sloot. Er zijn uitwijkstroken aangelegd om auto’s en vrachtauto’s elkaar te laten passeren. Forenzende- en recreatieve fietsers maken veel gebruik van deze weg. Dit is in combinatie met het vrachtverkeer niet ideaal. Scholieren maken veel gebruik van de Rijskade om naar het Stanislascollege te komen. Dit is geen ideale situatie voor de bereikbaarheid en de veiligheid. Bij een verlenging zal ook de leefbaarheid verbeteren doordat vrachtverkeer door woongebieden wordt beperkt.

Debat in de raad
Het debat duurde donderdag nog geen twintig minuten. Alleen Annemieke Hulsbergen van de Partij voor de Dieren is tegen het voorstel, naast dat zij tegen het aanleggen van nieuwe wegen zijn vindt de partij het project ook erg duur.

Progressief Pijnacker-Nootdorp was eerst tegen, maar na kritische vragen en daarop duidelijke antwoorden van de wethouder, zijn ze toch overtuigd om wel te kiezen voor het plan.

De overige partijen zijn positief over de plannen voor een verlenging van de Komkommerweg. Volgens wethouder Bart van Straten is de realisatiedatum nog onbekend, maar wordt de raad op de hoogte gehouden van alle te ondernemen stappen, zoals bijvoorbeeld het maken van het omgevingsplan.

Nog verder over praten
Het voorstel kan nog niet door als hamerstuk, maar het is klaar voor besluitvorming.

Foto: Google Maps