Mudrace 2017: Succes voor 1500 deelnemers

“Zitten is het nieuwe roken”, het is belangrijk dat we blijven bewegen en hierdoor gezonder worden en blijven. Mudmakers draagt hieraan bij door in gezinsverband op een leuke, spannende en gezond vieze manier te bewegen. Samen met de Lionsclub Nootdorp-Pijnacker en TEAM4TALENT wordt er voor de vierde maal dit evenement georganiseerd. Gelet op de grote belangstelling heeft de organisatie de juiste sportieve snaar geraakt.

De gehele dag was het een drukte van belang rond restaurant Buytenhout, om de Dobbeplas heen en over het land van de Biesland Hoeve, waarbij de deelnemers ruim 23 hindernissen moesten slechten, waarbij een nat pak niet te vermijden was. Nooit geweten met welk enthousiasme deze sportievelingen vrijwillig een nat pak haalden…  Aan de gezichten bij de hindernissen en bij de finish was duidelijk te zien met welk fanatisme en goed gevoel de deelnemers hebben meegedaan aan de Mudmakers 2017.

Dit geldt ook voor alle vrijwilligers, de verkeersregelaars, de EHBO-ers, de standbouwers, de standopruimers, de vrijwillige brandweer, fotografen, bemensing van de inschrijfbalie, de scouting en nog heel veel meer mensen, die belangeloos én betrokken hebben  bijgedragen aan het succes van deze fantastische dag.
Voor iedereen die heeft bijgedragen aan deze dag: Hulde, Dank en Tot Volgend Jaar!