Nieuwe APV-wijzigingen na drie jaar tijd alsnog goedgekeurd

De besluitvormende raadsvergadering van 21 december 2023 stond in het teken van wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Nieuwe artikelen werden toegevoegd, gericht op het strafbaar stellen van het niet terugbrengen van winkelwagentjes en het parkeren in groene zones, zoals wadi’s.

Eerder Ingediende Amendementen
Opmerkelijk is dat fractielid Kees Jongh, precies drie jaar geleden op 17 december 2020, amendementen had ingediend om deze gedragingen al strafbaar te stellen. Destijds kregen deze voorstellen echter geen steun van de raad.

Vooruitziende Blik Wordt Beloond
De fractie van Gemeentebelangen kijkt tevreden terug op het feit dat de eerder voorgestelde maatregelen nu wel worden ingevoerd. Het lijkt erop dat de partij destijds haar tijd ver vooruit was, ondanks het gebrek aan steun van de raad.