[VIDEO] Nieuwjaarsreceptie Pijnacker-Nootdorp: Proosten op een nieuwe start

Burgemeester Björn Lugthart sprak maandagmiddag even voor half 5 de aanwezigen van de nieuwjaarsreceptie toe in een volle raadszaal. Hij sprak over een start en ook over een nieuwe start denkend aan het einde van de coronamaatregelen. Horecaondernemers en winkeliers mochten weer fysiek klanten verwelkomen en verenigingen konden weer volop draaien.

Opvang vluchtelingen en start burgemeester
Lugthart sprak ook over de opvang van Oekraïense vluchtelingen en het geven van een veilig onderdak. Daarnaast startte Bjorn zelf in 2022 als burgemeester. Hij zit over een maand zelf een jaar in het ambt en noemt het een eervolle taak. “Ik ontmoette veel inwoners, ondernemers en vrijwilligers. Ik heb de gemeente leren kennen als een warme en sociale gemeente. Een gemeente met een dorps karakter. Een groene parel in de randstad. Een gemeente met veel betrokken vrijwilligers die omzien naar mede-inwoners. Waar veel activiteiten georganiseerd worden voor jong en oud. Echt een gemeente waar we het samen doen”, aldus Lugthart.

Niet altijd even makkelijk
De burgemeester tipte ook aan dat het niet altijd makkelijk is. “We staan er als gemeente financieel goed voor, maar veel is nog onzeker. Het aantal crises stapelt zich op. We moeten aandacht blijven hebben voor de hoge energiekosten, de krapte op de woningmarkt, het tekort aan arbeidskrachten, de uitdagingen die onze ondernemers hebben, ondermijning en vergrijzing.”

Een nieuw jaar
“Een nieuw jaar voor groeigemeente Pijnacker-Nootdorp. En dat groeien betekent bouwen, bouwen aan de toekomst. Verder bouwen aan leefbare woonwijken met goede onderwijs, -sport en -cultuur voorzieningen. Bouwen aan nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen. Voortbouwen op duurzaamheidsregelingen en de aanpak van het klimaat. Dat alles met het behoud van groen.”

Zelfstandig meedoen
Lugthart besluit: “We blijven voor elkaar zorgen en naar elkaar omzien. Naar de mensen die minder zelfredzaam zijn. We willen dat zoveel mogelijk inwoners zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving en zorgen voor begeleiding en professionele hulp als dat nodig is. We willen dat inwoners van jong tot oud in onze gemeente prettig en veilig wonen, dat bedrijven hier succesvol kunnen ondernemen en bezoekers graag komen wandelen en fietsen in ons groene buitengebied. Ik kijk vol vertrouwen uit naar een jaar waarin we met inwoners, ondernemers en vrijwilligers de krachten bundelen en tastbare resultaten gaan boeken. De gemeente maken we tenslotte samen, de gemeenschap zijn we samen.”