Verkiezingen 2022: Het laadpalenbeleid

Over een paar maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Pijnacker-Nootdorp tv houdt je de komende maanden op de hoogte wat er speelt binnen de muren van het gemeentehuis. Donderdagavond 13 januari was er de beeldvormende raadsvergadering. Hierin werd gesproken over de laadvoorzieningen voor elektrisch rijden in de gemeente. We verzamelden alvast wat vragen en knelpunten die leven bij de gemeenteraadsleden.

Wethouder Ilona Jense:
“De toekomst is nu. Waar het tien jaar geleden nog zoeken was naar een laadpaal in onze gemeente staan er inmiddels ruim 120 openbare laadpalen. Die zijn nodig om het sterk toegenomen aantal elektrische auto’s van energie te voorzien. Dit aantal zal de komende jaren steeds sneller gaan groeien. We zijn blij met deze ontwikkeling. De transitie naar elektrisch rijden is goed voor het klimaat en de luchtkwaliteit in onze gemeente.”

Tweejaarlijkse herziening
In de aanbiedingsnota staat dat de Laadvisie in 2023 wordt herijkt. Gelijktijdig met deze herijking zal een uitgebreide evaluatie van de voortgang worden gegeven. Wineke ‘t Hart van Progressief Pijnacker Nootdorp vraagt zich af waarom er gekozen wordt om per twee jaar de plannen te herzien. ” Is dat vaak genoeg gezien de ontwikkelingen die te verwachten zijn?”, vraagt zij zich af.

Nog veel scenario’s mogelijk
Daniel de Wolf van D66 zegt dat de technologie snel gaat op het gebied van elektrisch laden en snelladen. ” Die verhouding is nu 85% versus 15%. Voor hetzelfde geld wordt er wat nieuws verzonnen waardoor opladen nog sneller gaat, of dat snelladen veel goedkoper en efficiënter kan. Er kan nog veel veranderen omtrent het autorijden in de komende jaren.” Ook wil het D66-raadslid voorstellen om AED’s ( defibrillators ) te plaatsen bij bepaalde laadpalen. “Het is een toegankelijk en zichtbaar punt en er is een stroomvoorziening.”

Prognoses
Bernard Minderhoud, fractievoorzitter van Gemeentebelangen is juist erg benieuwd hoe men aan de prognoses komt. “Er wordt voorgesteld dat het niks kost. Wie gaat alles aanleggen, wie gaat de straat openleggen, wie gaat zorgen voor de verzwaring rondom het elektriciteitsnetwerk? In de aanbiedingsnota staat dat de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Dat is wat anders dan ‘het kost niks’. Ik zie hier graag meer duidelijkheid over. Uiteindelijk gaat voor niks de zon op.”