Onderzoek Asielopvang en woningen voor lokale woningzoekenden

Gemeente Pijnacker-Nootdorp wil de verantwoordelijkheid nemen in het zorgen voor tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers. Daarom onderzoekt de gemeente op dit moment of er binnen Pijnacker-Nootdorp een opvanglocatie voor 150 tot 300 asielzoekers kan komen, voor minimaal 5 en maximaal 10 jaar.

Uitvoering onderzoek
Naast dat de gemeente onderzoek doet naar asielopvang, wordt er door de gemeente ook gekeken om tijdelijke woningen plaatsen voor lokale starters en spoedzoekers. Op die manier levert de gemeente niet alleen een bijdrage aan de oplossing voor asielopvang, maar worden er ook mogelijkheden geboden aan lokale woningzoekenden.

Of er een asielopvang komt in Pijnacker-Nootdorp, hangt af van het onderzoek dat wordt gedaan naar geschikte en beschikbare locaties. Dit deel van het onderzoek ligt bij de gemeente,  dit gebeurt in samenwerking met het  Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de provincie. Ook wordt er onderzocht wat de gemeente maatschappelijk aankan. Naast inwoners worden ook organisaties als de SWOP, de bibliotheek, de Raden van Kerken, het onderwijs en de politie gevraagd om mee te denken.

Meedoen aan het onderzoek
De gemeente nodigt je uit om mee te doen aan het onderzoek. Deel je mening tot en met 30 november 2023 door hier de digitale vragenlijst in te vullen. Alle uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in het ‘Uitvoeringsplan opvang Asielzoekers. In het voorjaar van 2024 beslist de gemeenteraad of zij akkoord zijn met dit plan.