Onderzoek gedragsregels coronavirus

Een aantal weken geleden werd inwoners uit de regio Haaglanden gevraagd mee te doen aan een onderzoek over het opvolgen van de gedragsregels rondom het coronavirus. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu bekend.

Wat cijfers

Niet op bezoek gaan bij mensen van 70 jaar of ouder (85,3 procent) en het niet bezoeken van mensen met een kwetsbare gezondheid (90,6 procent) lukt over het algemeen heel goed bij inwoners in regio Haaglanden. Ook blijkt dat mensen in onze regio het vrij makkelijk vinden om zich te houden aan maatregelen zoals 20 seconden handen wassen en geen handen schudden. Een stuk lastiger is het zoveel mogelijk thuis blijven: 53,7 procent van de respondenten in regio Haaglanden geeft daarvan aan het (heel) makkelijk te vinden om zich aan deze maatregel te houden.

Onze regio

Ook in onze regio heeft de coronacrisis een impact op de mentale gezondheid en onze leefstijl. Eén op de drie inwoners ervaart meer stress, somberheid of angst. En ruim de helft (57 procent) beweegt bijvoorbeeld (veel) minder.

Meer uitkomsten

Meer uitkomsten van dit onderzoek kunt u lezen op: http://www.ggdhaaglanden.nl