Onderzoek naar verlaagde grondprijzen komt later in 2017

Het onderzoek naar de lage grondprijzen binnen de gemeente zal langer duren dan verwacht. Een commissie heeft vier onderzoeksbureaus aangeschreven, waarvan één na 28 augustus met het onderzoek zal aanvangen.

In de raadsvergadering op 6 juli besprak men de uitlatingen van een klokkenluider, die aandacht vroeg voor het onderwerp. Wethouder José van Egmond gaf aan dat voor 1 september onderzoek gedaan moest zijn, maar dit bleek niet haalbaar. Enerzijds moet onderzocht worden of de grond inderdaad te goedkoop verkocht is, anderzijds willen de raadsleden weten hoe omgegaan is met de klokkenluider. Het onderzoek zal teruggaan naar 2007 en bekijkt 13 projecten. Daarvoor is waarschijnlijk een periode van drie maanden voor nodig.

De startbijeenkomst staat gepland op 4 september.