Partij voor de Dieren wil vuurwerkverbod toevoegen aan veiligheidsplan

Tijdens de oordeelvormende raadsvergadering van donderdagavond 22 juni is een beslissing gevraagd voor het vaststellen van het integraal veiligheidsplan 2023-2026. In dit veiligheidsplan worden de aanpak van ondermijnende criminaliteit, jeugd en veiligheid, zorg en veiligheid en weerbaarheid tegen digitale criminaliteit als prioriteiten gesteld.

Kosten dekken met Enecogelden
De financiële gevolgen voor 2023 van € 95.000 moeten gedenkt worden uit opbrengsten van de ’Enecogelden’ . De structurele kosten vanaf 2024 van € 190.000 moeten eveneens uit de Enecopot komen.

Niet veel opmerkingen
De meeste partijen zijn akkoord, maar volgens de Partij voor de Dieren ontbreekt het vuurwerkverbod in het voorstel. “Het gaat niet alleen om de veiligheid bij de inwoners thuis maar ook de veiligheid op straat, voornamelijk in de decembermaand waar al vroeg in de maand overlast wordt ervaren.”, aldus Annemieke Hulsbergen van de PvdD.

Voorstel om vuurwerkverbod toe te voegen
Burgemeester Bjorn Lugthart volgt het landelijk beleid als het gaat om een vuurwerkverbod. Er zijn al vuurwerkvrije zones in Pijnacker, maar als een meerderheid akkoord is met een voorstel om een vuurwerkverbod toe te voegen,  dan zal hier naar gekeken worden. De partij voor de Dieren gaat hiervoor een amendement, oftewel een verzoek tot wijziging van het voorstel indienen zodat het eventueel kan worden toegevoegd. Daardoor kan het onderwerp nog niet als hamerstuk door naar de besluitvormende vergadering van 29 juni.