Partij voor de Dieren zet in op diervriendelijke en veilige jaarwisseling

Tijdens de recente gemeenteraadsvergadering heeft de Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp twee voorstellen ingediend om de jaarwisseling van 2024-2025 in de gemeente aangenamer en veiliger te maken voor zowel mens als dier. De partij stelt voor extra vuurwerkvrije zones te creëren rondom dierenverblijven en werkt samen met de Christenunie/SGP en de fractie Graafland aan het verbeteren van de communicatiestrategie rond Oud en Nieuw.

Vuurwerkvrije zones rond pensions
Niet alleen mensen ervaren angst en stress door vuurwerk tijdens de jaarwisseling, maar ook vele dieren, waaronder die in dierenverblijven en honden- en kattenpensions.

Een dierenverblijf, in algemene termen, verwijst naar een plek waar landbouwhuisdieren worden gehouden, zoals een stal. Ook honden- en kattenpensions vallen onder deze noemer. In veel gemeenten zijn al vuurwerkvrije zones rond dierenverblijven ingesteld.

Geen meerderheid
Onderzoek toont aan dat vuurwerkvrije zones een preventieve werking hebben. Het instellen van zo’n zone nabij dierenverblijven draagt bij aan de veiligheid en het welzijn van de aanwezige dieren. Hoewel volledige handhaving moeilijk is, kan deze aanpak excessen voorkomen. Hoewel de motie geen meerderheid behaalde, kreeg zij steun van PPN en de fractie Graafland.

Verbeterde communicatiestrategie 
Het tweede voorstel betreft een verbeterde communicatiestrategie over vuurwerk, carbidschieten en vreugdevuren tijdens Oud en Nieuw. De gemeente streeft naar een feestelijke jaarwisseling met minimale overlast en schade. Daarom is het van belang dat inwoners goed op de hoogte zijn van de regels omtrent vuurwerk, carbid schieten en vreugdevuren. Communicatie is een van de beleidsinstrumenten naast preventieve en repressieve maatregelen.

Het Openbaar Ministerie beschouwt de jaarwisseling als een evenement, wat betekent dat er een verzwaringsfactor van 75 procent geldt bij de beoordeling van gerelateerde strafzaken. Geweld tegen mensen met een publieke taak wordt eveneens zwaarder bestraft. Het belang van deze informatie moet goed gecommuniceerd worden, inclusief wat als legaal vuurwerk wordt beschouwd, wat niet is toegestaan en de consequenties van overtredingen.

Voorstel ingetrokken
Een duidelijke communicatie over de gevaren en regels van vuurwerk, inclusief boetes en informatie over vuurwerkvrije zones, kan helpen overlast, schade en overtredingen te verminderen en de veiligheid te vergroten. Het voorstel is ingetrokken na een handreiking van het college, dat aangaf open te staan voor aanvullende voorstellen.

PvdD blijft zich inzetten voor een vuurwerkverbod
Carla van Vliegen, fractievoorzitter van de PvdD, zet zich in voor een algeheel vuurwerkverbod: “Wat ons betreft komt er een algeheel vuurwerkverbod. Sommige mensen gaan met nieuwjaar naar een rustige plek omdat hun huisdieren het niet aankunnen. de Partij voor de Dieren blijft zicht inzetten voor een vuurwerkverbod, en op z’n minst een uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones.”