Pijnacker-Nootdorp plukt vruchten van sober financieel beleid

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft voor komend jaar en voor de jaren daarna een sluitende begroting. Er blijft zelfs wat geld over. Dat valt mee, want bij de start van de huidige bestuursperiode was er op gerekend dat vanaf 2017 bezuinigd zou moeten worden. Maar dat hoeft dus niet. “We plukken de vruchten van het sobere financiële beleid van de laatste jaren”, schrijft wethouder Piet Melzer (Financiën) in zijn Programmabegroting 2017-2020.

Niet alleen in financieel opzicht is het college van B & W tevreden. Volgens burgemeester en wethouders zijn er ook flinke stappen gezet bij de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord en het collegeprogramma voor deze periode. Op alle speerpunten uit het collegeprogramma is zichtbaar en merkbaar resultaat geboekt, aldus Melzer.

Wat nog niet helemaal goed gaat is de schuldenlast van de gemeente. Afgesproken was dat die schuldenlast flink zou worden teruggebracht. maar dat is nog niet gelukt. De gemeente zit nog ruim boven de streefnorm. Dat komt door de grote grondexploitaties die Pijnacker-Nootdorp heeft. In de komende jaren daalt de zogenaamde schuldquote wel.

De lokale lasten stijgen maar weinig. Uitgangspunt is dat de plaatselijke belasting niet meer stijgt dan de inflatie. De woonlasten worden daarom met maximaal een half procent verhoogd. Wel gaan zoals eerder afgesproken de tarieven voor de rioolheffing extra omhoog:  die stijgen met 2%. Dat heeft te maken met het onderhoudsplan voor de rioleringen.