Pijnacker-Nootdorp viert ’80 jaar vrijheid’ met subsidie voor lokale initiatieven

In het kader van de viering van ’80 jaar vrijheid’ in Nederland kondigt het Vfonds een initiatief aan ter ondersteuning van lokale projecten die de vrijheid willen vieren. Met het beschikbare budget kunnen stichtingen en verenigingen kleine, maar betekenisvolle activiteiten organiseren.

Drie fases
Het beschikbare budget zal verdeeld van september 2024 tot augustus 2025. Dit zorgt ervoor dat initiatieven gedurende het hele jaar kans maken op subsidie, waardoor  er activiteiten en herdenkingen mogelijk wordt. De projecten worden gefinancierd in drie fases, afhankelijk van de startdatum van het project. Fase 1 van 12 september 2024 tot 1 maart 2025, fase 2 van 1 maart 2025 tot 6 mei 2025 en fase 3 van 6 mei 2025 tot 15 augustus 2025.

Financiële steun
Om in aanmerking te komen voor financiële steun moeten aanvragers voldoen aan enkele voorwaarden, waaronder inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het indienen van de aanvraag minstens drie maanden voor aanvang van het project. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd is € 5.000,- per project, waarbij het Vfonds nooit meer dan 50% van de financiering voor zijn rekening neemt.