Politieke partijen willen dat de jaarwisseling in onze gemeente veiliger wordt

De fracties van Partij voor de Dieren, Progressief P-N, D66 en Christen-Unie-SGP hebben gereageerd op het evaluatierapport van de afgelopen jaarwisseling. Zij vinden dat de jaarwisseling veiliger moet worden. Nu ervaart de helft van de inwoners overlast en één op de vijf voelt zich zelfs onveilig, aldus de partijen. Met geweld tegen hulpverleners, schade aan eigendommen en lucht- en straatvervuiling ontstaat er een onwenselijke situatie, zo klonk het in de raadszaal.

Ook dieren ondervinden zeer veel stress en angst vanwege het vuurwerk. De fracties willen ook om die reden een vuurwerkverbod. De huidige maatregelen zoals een vuurwerkvrije zone zijn blijkbaar niet voldoende.
Saskia Kleewein: “het kan toch niet zo zijn dat inwoners en huisdieren niet naar buiten durven vanwege het plezier van anderen?”

Vuurwerkverbod komt er niet
Tijdens de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 hebben de woordvoerders daarom voorgesteld om in plaats van beperkte vuurwerkvrije zones, in de hele gemeente een vuurwerkverbod in te stellen. Dit voorstel kreeg in de behandeling door de politieke partijen in de raad niet de meerderheid. Hierdoor blijft het afsteken van vuurwerk toegestaan in Pijnacker-Nootdorp.

De fracties stelden ook voor om een landelijk vuurwerkverbod. Zij dienden daarom een motie in om de burgemeester binnen de Veiligheidsregio Haaglanden hiervoor het initiatief te laten nemen. Dat maakt de handhaving wel eenvoudiger, zo erkennen de fracties. In de gemeente Delft is een dergelijke motie onlangs al aangenomen. Progressief P-N pleitte ook voor een grotere inzet van de boa’s rondom oud en nieuw. De Partij voor de Dieren vroeg aan de burgemeester om samen met inwoners naar andere manieren van een oud en nieuw-feest te kijken.

De fracties geven aan de redactie van Pijnacker-Nootdorp.tv aan dat ze teleurgesteld zijn dat het plan niet de steun van de meerderheid van de raad kreeg.