PvdA en GroenLinks gaan meer samenwerken

De fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp willen intensiever gaan samenwerken. Wineke ’t Hart (GroenLinks) en Marieke van Bijnen (PvdA) lieten dat donderdagavond na afloop van de laatste raadsvergadering van 2016 weten. “We werken al geregeld samen en we hebben over allerlei onderwerpen dezelfde opvatting. Daarom willen we nu kijken hoe we de samenwerking nog verder vorm kunnen geven”, aldus Van ’t Hart. En Van Bijnen: “We zijn natuurlijk door onze eigen achterban als raadsleden gekozen, dus we gaan ook met de leden overleggen over de samenwerking. Maar ik denk dat we daar zeker goed uitkomen.”

Samenvoegen van de twee fracties, zoals in de afgelopen maanden is gebeurd met Gemeentebelangen, LPN en Lokaal Liberaal, is niet aan de orde. “Nee, we blijven twee fracties, maar  het kan best zo zijn dat we vaker samen gaan vergaderen. Ook kunnen we met meer mensen het werk makkelijker verdelen.”

Het zou wel mogelijk zijn dat er voor de raadsverkiezingen in 2018 een gezamenlijke lijst komt. De haalbaarheid daarvan wordt inde komende maanden onderzocht.