PvdD tegen verkoop Eneco-aandelen

Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober stelde het gemeentebestuur voor om de gemeentelijke Eneco aandelen te verkopen. De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp is hier tegen. De gemeente denkt door de verkoop snel geld te verdienen.

De Partij voor de Dieren is het hier niet mee eens. Nederland belandt tot nu toe in vrijwel elke Europese vergelijking over duurzame energie steevast in de onderste regionen. Eerdere verkoop van aandelen Nuon en Essent door de overheid heeft laten zien dat de buitenlandse investeerders zich niet of nauwelijks om lokale en langetermijnbelangen van Nederland bekommeren. Zij gaan voor het snelle geld. Deze bedrijven staan nu onderaan de lijst van duurzame energiebedrijven.

Eneco heeft als enige Nederlandse energiemaatschappij nog overheidsaandeelhouders. En juist Eneco heeft zich de laatste jaren ontpopt tot één van de groenste energiebedrijven van Nederland. Het is onwaarschijnlijk dat dit ook was gebeurd als er geen kritische groep aandeelhouders was die Eneco deze koers had opgedrongen.

De Partij voor de Dieren kiest in deze kwestie voor het  publieke belang, de lange termijn én duurzaamheid door de Eneco-aandelen te behouden en niet voor de korte termijn en het snelle geld. Eneco is de duurzaamste van de grote energieleveranciers, doordat er een publieke aandeelhouder is. De kans is groot dat dit niet zo blijft als Eneco wordt verkocht en het aan de markt wordt overgelaten.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp, Carla van Viegen: “Met het ondertekenen van het Parijse klimaatakkoord staat Nederland voor een grote verduurzamingsopgave en energietransitie. Deze doelen worden alleen gehaald als de markt en de overheid hier samen in investeren. Het is cruciaal dat juist het algemeen belang wordt beschermd en dat niet het geld regeert.”