Riskeer een bekeuring als je winkelwagens in de Parade laat zwerven

Tijdens de oordeelvormende raadsvergadering van de gemeente Pijnacker-Nootdorp op donderdag 14 december zijn meerdere onderwerpen besproken.

Om te beginnen de actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp, de APV, uit de portefeuille van burgemeester Bjorn Lugthart.

In het kort, in december 2020 is de Algemene Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp van 2017 voor het laatst gewijzigd. De afgelopen drie jaar zijn er op het gebied van veiligheid en leefbaarheid verschillende trends en fenomenen waarneembaar die vragen om een actualisatie van onze APV.

Winkelwagens in de Parade
Één van de punten uit de nieuwe APV is het bestrijden van overlast van winkelwagentjes. Al geruime tijd is er in en rondom winkelcentrum de Parade overlast van winkelwagentjes die onbeheerd worden achtergelaten. Er zijn goede afspraken met de winkeliers om de achtergelaten wagentjes steeds uit de openbare ruimte te verwijderen.

Bekeuring in APV
Ondanks de inzet van een campagne waarbij klanten erop werden gewezen de winkelwagentjes terug te brengen naar de daarvoor bestemde plekken, worden de winkelwagentjes nog met regelmaat zomaar ergens achtergelaten. Nu de capaciteit van het boa-team is uitgebreid, is er meer handhavingscapaciteit voor surveillance in de winkelcentra en ook om handhavend op te treden tegen het achterlaten van de winkelwagentjes. Het zal nog steeds lastig zijn om personen met regelmaat op heterdaad te betrappen. Maar door duidelijk kenbaar te maken dat men nu het risico loopt op een bekeuring voor het achterlaten van de winkelwagentjes, willen we ook bereiken dat hier een preventieve werking vanuit gaat.

Loslopende honden door uitlaatservices
Een ander punt in de nieuwe APV is het artikel over loslopende honden. Daaraan wordt een onderdeel toegevoegd waarmee het voor het college mogelijk wordt om locaties buiten de bebouwde kom aan te wijzen waar het verboden is om met meer dan drie loslopende honden per begeleider te lopen. De reden hiervoor is dat er regelmatig klachten over overlastsituaties zijn ontvangen, veroorzaakt door hondenuitlaatservices.

Deze hondenuitlaatservices lopen met meerdere loslopende honden die vaak onvoldoende onder appèl staan van de begeleider. Dit veroorzaakt vervelende situaties voor andere hondenbezitters en recreanten. De klachten hebben voornamelijk betrekking op het hondenbos bij de Dobbeplas. Vooralsnog is er geen aanleiding om andere gebieden aan te wijzen.

Alle partijen zijn het eens dat het goed is om de APV regelmatig aan te passen naar de actualiteit.

Ondanks een paar wijzigingsvoorstellen, onder andere over overlast door hondenuitlaatservices, kan de APV als hamerstuk door naar de besluitvormende vergadering.