Sport en cultuur voor inwoners met laag inkomen door nieuw fonds

Per 1 juli kunnen volwassen inwoners met een laag inkomen aanspraak maken op een fonds, waardoor zij kunnen meedoen met sport- en culturele activiteiten. Dit is mogelijk geworden nadat de gemeente Pijnacker-Nootdorp een samenwerking is gestart met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur ondersteunt volwassenen met een laag inkomen om mee te doen aan sport en cultuur, zoals voetbal, fitness, zwemmen, dansen of muziekles. Het fonds betaalt voor deze volwassene de kosten rechtstreeks aan de sportvereniging of cultuurinstelling. Er kan een bijdrage worden aangevraagd van maximaal € 225,- voor deelname aan sport en maximaal € 450,- voor cultuur.

Een aanvraag kan worden ingediend door een tussenpersoon, die vanuit zijn werkzaamheden in contact staat met de volwassene. Voorbeelden hiervan zijn een schuldhulpverlener, welzijnsorganisatie of een medewerker van de gemeente. Zij kunnen zich aanmelden als intermediair en voor inwoners een aanvraag indienen. Lokale organisaties die nu al werkzaam zijn als intermediair voor het Volwassenenfonds zijn de SWOP en het kernteam van de gemeente.

Voor wie
Het fonds is bedoeld voor inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp die een inkomen hebben tot 130% van het sociaal minimum. Hoe hoog het sociaal minimum is, verschilt per leefsituatie en per jaar. Actuele bedragen zijn terug te vinden via de website van het UWV. Voor kinderen uit minima-gezinnen bestaat al enige tijd het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

“gezond en gelukkig leven”
Timothy van Leeuwen, coördinator van het fonds, zegt dat sport en cultuur bijdraagt aan een gezond en gelukkig leven: “We willen dit voor iedereen mogelijk maken, ook als er thuis minder geld is. Nu de gemeente is aangehaakt kunnen we ook inwoners uit Pijnacker-Nootdorp ondersteunen. Geweldig!”

Wethouder Marieke van Bijnen is blij met de komst van het fonds en onderstreept het belang van de samenwerking: “We vinden het belangrijk dat onze inwoners mee kunnen doen met sportieve en culturele activiteiten. Zichzelf daarin kunnen ontwikkelen, ontspannen en nieuwe mensen kunnen ontmoeten. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur was één van de ambities uit het raadsakkoord. Mooi dat deze groep inwoners hier nu gebruik van kan maken.”

Meer informatie
Inwoners die gebruik willen maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur of iemand anders willen wijzen op de mogelijkheden van het fonds, vinden meer informatie op volwassenenfonds.nl.