Sportraad tenslotte akkoord met sportnota

Het ging niet zonder slag of stoot, maar de sportraad heeft eindelijk ingestemd met de conceptnota over sport en bewegen. Na de heftige discussies de afgelopen maanden, die ertoe leidden dat wethouder Minderhoud zijn portefeuille van sportzaken kwijtraakte, heeft zijn opvolger Bob van der Deijl de zaak eindelijk rondgekregen. De sportraad bestaat uit vertegenwoordigers van de sportverenigingen in de gemeente. Tweemaal eerder verwierpen zij de conceptnota. Met twee specifieke aanpassingen van wethouder van der Deijl is dat nu dus wel gelukt.

De conceptnota bepaalt het gemeentelijke beleid op het gebied van sport, maar beschrijft ook hoe sport relevant is aan andere kwesties, zoals onderwijs, jeugd en het sociaal domein. Dat laatste onderwerp was vooral een breekpunt, omdat de sportverenigingen deze verantwoordelijkheid niet op zich wilden nemen. Met de nieuwe nota stelt de wethouder zich in te gaan zetten om door samenwerking ‘tot een gezamelijk gedragen uitvoering van voorgenomen ambities en actiepunten.’

De sportraad plaatst nog wel vraagtekens bij het investeringsplan, dat zij nog niet hebben ingezien. In november zal de gemeenteraad de Sportnota voorgelegd krijgen, samen met dit investeringsplan. De Sportraad stelt vragen over de omvang van het budget voor onderhoud met betrekking tot voorzieningen voor binnensport voor ouderen.