Stevig debat verwacht rond nieuwe VMBO-school Nootdorp

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp staat donderdag naar verwachting tijdens de oordeelsvormende vergadering voor een stevig debat over de mogelijke vestiging van een VMBO-school in Nootdorp. In de afgelopen dagen is de gemeenteraad bestookt met brieven door inwoners van Nootdorp en andere belanghebbenden, die deze nieuwe school niet zien zitten. Enkele inloopbijeenkomsten die de gemeente en Lucas Onderwijs in de afgelopen weken voor de bewoners hebben gehouden, hebben er niet toe geleid dat er veel enthousiasme is ontstaan voor de komst van de dépendance van het Montaigne in Nootdorp.

De beste locatie voor de nieuwe school is de plek van de voormalige brandweerkazerne en de naastgelegen kinderopvang Klauterbeer aan de Koningin Julianastraat, zo is gebleken uit een vergelijking van de plekken die in het centrum van Nootdorp in aanmerking komen. Maar mensen die in de buurt wonen zien dat helemaal niet zitten. Er komen zomaar een kleine 500 leerlingen bij, die allemaal op de fiets of brommer komen en die er dus voor zorgen dat de verkeersveiligheid achteruit gaat, vrezen ze.

Ook ligt de beoogde locatie op een steenworp afstand van het winkelcentrum Parade. Uitwaaieren van de leerlingen tijdens de pauzes zou dus een reëel probleem kunnen zijn. “De prullenbakken in de omgeving lopen nu al over en de rommel op de straten is regelmatig heel ernstig. De kleine plantsoentjes in de omgeving worden door bewoners schoongehouden, maar tegen de hoeveelheid lege zakken patat en achtergelaten pizzadozen en blikjes van 400 tot 450 leerlingen is niemand opgewassen”, aldus een van de briefschrijvers.

Inspraak

Uit de brieven aan de gemeenteraad blijkt dat veel omwonenden zich overvallen voelen door de plannen voor de VMBO-school op de voormalige brandweerlocatie. Maar de bijeenkomsten die tot nu toe zijn gehouden zijn zeker niet de enige mogelijkheden geweest voor Nootdorpers om zich uit te spreken. Als de gemeenteraad op 22 juni een positief besluit neemt over de vestiging van de VMBO-school in Nootdorp, dan wil de gemeente daarna verder met de omwonenden in gesprek over de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, het uiterlijk van het gebouw enzovoort, heeft de gemeente laten weten. Ook komt er dan een bestemmingsplanpr0cedure waarin inspraak mogelijk is.

Er zijn overigens niet alleen maar negatieve brieven aan de gemeenteraad. De stichting VO Haaglanden, die onder andere het Lyceum Ypenburg en het Rijswijks Lyceum onder zijn hoede heeft, heeft aan het college van B & W laten weten geen bewaar te hebben tegen de plannen. Andere schoolbesturen zijn juist bang dat vestiging van een nieuwe VMBO in Nootdorp hen leerlingen gaat kosten.