Straks 1200 nieuwe woningen rond de Dwarskade, inwoners kunnen meedenken

Het gebied rondom de Dwarskade in Nootdorp staat op het punt aanzienlijk uit te breiden met naar schatting 1200 nieuwe woningen, een vooruitzicht dat onlangs werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Dit plan biedt een lichtpuntje voor huizenzoekers in de regio.

D66 wil alle inwoners betrekken
Aanvankelijk was het ambitieplan gericht op het betrekken van alleen directe omwonenden bij de ontwikkelingen. Echter vond de D66-fractie dit niet voldoende. Raadslid Jaap Koole diende daarom een amendement in om alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp uit te nodigen om deel te nemen aan de discussie over de nieuwbouwplannen in dit gebied.

Ruimte voor starters en ouderen
Naast het voorzien van woningen voor gezinnen, zal de nieuwe wijk ook ruimte bieden aan starters en ouderen. Door een breder scala aan mensen te betrekken bij het participatieproces, kunnen ook toekomstige potentiële bewoners hun inbreng leveren.

Exacte datum nog niet bekend
Het amendement, ondersteund door Eerlijk Alternatief en Progressief Pijnacker-Nootdorp, genoot van een ruime meerderheid in de gemeenteraad. De exacte datum voor de realisatie van deze nieuwe wijk is nog niet bekend.