SV Nootdorp stopt met inzamelen oud papier en karton door overlast zwerfafval

Er is de laatste maanden veel overlast bij de papier- en kartoncontainers bij SV Nootdorp. Er wordt veel rommel naast de containers achtergelaten die daar niet thuishoort. Vanwege deze overlast bij de containers heeft de vereniging besloten om voorlopig te stoppen met het inzamelen van oud papier en karton. De containers worden per 10 juli verwijderd.

Op zoek naar andere manier
SV Nootdorp gaat aan de slag met een verbeterplan, waarbij gekeken wordt naar mogelijk te nemen maatregelen om te komen tot een beheersbare situatie waar oud papier en karton zonder overlast ingezameld kan worden op deze locatie. Beoogd doel is om mede met de inzet van de omgeving (scholen De Waterwilg en Omnia) te komen tot een schone en veilige plek, zonder ander afval of grofvuil naast de containers.

Wat zijn de alternatieven?
In de tussentijd kan oud papier en karton ingeleverd worden bij RKDEO, De Groene Wijdte en Het Baken. Ook de eigen minicontainer of wijkcontainer kan ingezet worden. Meer info over inzamelen van afval op de website van de gemeente.