Trots krijgt geen enkele steun

De fractie van Trots in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft dinsdagavond geen enkele steun gekregen voor de tegenbegroting, die de fractie heeft ingediend. De fractie mocht slechts de felicitaties incasseren van wethouder Piet Melzer (Financiën), omdat het de eerste tegenbegroting is die ooit in Pijnacker-Nootdorp is ingediend, maar  verder maakte de wethouder gehakt van de voorstellen.

Harald van Zielst van Trots betoogde dat er geen sprake van is dat Pijnacker-Nootdorp een overschot op de begroting heeft. De gemeente komt ruim 7 miljoen tekort en vult dit aan door een greep in de reserves te doen, aldus Van Zielst. Hij wilde het college van B & W daarom opdragen fors te snijden in het gemeentelijke apparaat en de overheadkosten. Maar Trots had er niet veel van begrepen, reageerde wethouder Melzer. Zo had de fractie gezien dat de lasten van de gemeentelijke dienstverlening en op overheadkosten met anderhalf miljoen waren gestegen, maar dat klopt niet: er is op dit punt uitsluitend sprake van een verschuiving tussen bepaalde posten, om te voldoen aan de nieuwste begrotingsregels. Het klopt wel dat bepaalde bedragen uit reserves worden gehaald, maar dat is geld dat de gemeente eerder heeft gespaard om het in een later jaar te kunnen besteden. Onzin dus dat de gemeente komend jaar geld tekort zou komen, en daarom ook heel ongewenst om nu fors in het ambtelijk apparaat te gaan snijden, aldus Melzer.

Aan het eind van de avond bleef Trots, die een aantal amendementen en moties had ingediend, met lege handen achter. Van Zielst had het eerder op de dag dus goed gezien toen hij tegenover Pijnacker-Nootdorp TV opmerkte dat hij ‘sowieso helemaal afgeschoten’ zou worden. Dat klopte: geen enkele andere fractie stemde voor een van de voorstellen van Trots.