Uitstel beslissing Sociaal Cultureel Centrum wegens financiële onzekerheden

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de beslissing over de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum uit te stellen en nog niet voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze beslissing komt voort uit de recente vermindering van financiële steun vanuit het Rijk, wat tot financiële tekorten leidt vanaf 2026. Het college acht het noodzakelijk om eerst samen met de gemeenteraad een grondig overzicht te hebben van de financiële situatie voor de komende jaren alvorens een definitief besluit te nemen.

Financiële uitdagingen vanaf 2026
Frank van Kuppeveld, de projectwethouder, had oorspronkelijk gehoopt om dit voorjaar een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen met betrekking tot het Sociaal Cultureel Centrum. Echter, gezien de huidige omstandigheden, wordt dit momenteel als onverstandig beschouwd: “Bij aanvang van dit project bevonden we ons in een goede financiële positie als gemeente. Maar door de verminderde steun vanuit het Rijk, zien we ons geconfronteerd met financiële uitdagingen vanaf 2026. Het Sociaal Cultureel Centrum brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Het is daarom cruciaal dat het college in samenspraak met de gemeenteraad eerst een volledig beeld krijgt van alle toekomstige uitgaven voor onze gemeente. Pas dan kunnen we nauwkeurig afwegen of er voldoende budget beschikbaar is voor de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum.”

Nieuwe planning
Gedurende het jaar zal er meer duidelijkheid komen over de financiële bijdrage van het Rijk. Volgens de huidige planning staat de beslissing over de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum gepland voor september 2024 tijdens een vergadering van de gemeenteraad. De financiële gevolgen zullen vervolgens worden meegenomen in de behandeling van de begroting die in november 2024 ter sprake komt in de gemeenteraad.