Unaniem politieke steun voor uitvoering VN-verdrag Handicap

Door een motie in de gemeenteraadsvergadering zal vanaf heden tweejaarlijks worden gekeken naar hoe de gemeente Pijnacker-Nootdorp toegankelijker kan worden gemaakt voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

VN-verdrag Handicap
Zo’n twee miljoen Nederlanders hebben te maken met een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking, of psychische problemen. In het VN-verdrag Handicap staat opgesteld wat Nederland kan doen om de positie van deze groep te verbeteren.

Tweejaarlijkse uitvoeringsagenda
Gedurende de raadsvergadering van donderdag 1 juni dienden meerdere partijen gezamenlijk een motie in. Hierin wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om tweejaarlijks een uitvoeringsagenda op te stellen. Hierin wordt samen met ervaringsdeskundigen gekeken wat de gemeente kan verbeteren in Pijnacker-Nootdorp en dat iedereen die ontwikkelingen kan volgen.

Brede steun
De steun in de politiek is groot. Voorafgaand aan de stemming gaf het college aan positief te staan tegenover dit plan. Ook de motie met unaniem door de gehele raad aangenomen.

Progressief Pijnacker-Nootdorp zegt als mede-indiener blij te zijn: “We zijn echt blij met de brede steun vanuit de raad”, zegt raadslid Jan-Willem Maas. Fractielid Mirjam Hubert vult aan: “Het staat in ons verkiezingsprogramma; met de betrokkenheid van de andere partijen in de raad, kunnen wij het leven voor mensen met een beperking of chronische ziekte in onze gemeente merkbaar beter maken.”