Verkiezingen 2022: Het fietsplan ‘Gelukkig op de fiets’

Over een paar maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Pijnacker-Nootdorp tv houdt je de komende maanden op de hoogte wat er speelt binnen de muren van het gemeentehuis. Donderdagavond 13 januari was er de beeldvormende raadsvergadering. Hierin werd onder meer gesproken over het fietsplan ‘Gelukkig op de fiets’. We verzamelden vast wat vragen en knelpunten die leven bij de gemeenteraadsleden.

Fietsplan ‘Gelukkig op de fiets!’
Met dit nieuwe fietsplan richt de gemeente zich op de ambities voor de fiets tot 2030. De gemeente heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een veilig, uitgebreid en comfortabel fietsnetwerk waarmee bestemmingen binnen en buiten de gemeente snel en gemakkelijk te bereiken zijn. Met dit plan moet de fietsveiligheid in onze gemeente nog verder verbeterd worden. Ook wil de gemeente dat fietsen op korte afstanden binnen de gemeente vanzelfsprekender wordt en dat de tweewieler een belangrijkere rol gaat spelen in verplaatsingen over langere afstanden.

Immigranten en fietsen
Partij voor de Dieren vraagt zich af of er in dit fietsplan ook rekening wordt gehouden met immigranten, die nog nooit eerder gefietst hebben. Ook wil deze partij meer duidelijkheid over de aanpak van de grote snelheidsverschillen in de diverse vormen van fietsen.

Percentage ongelukken
Wineke ‘t Hart van Progressief Pijnacker Nootdorp wil graag weten hoeveel er bekend is over het percentage ongelukken dat in onze gemeente ontstaat door inrichting, auto’s, brommers en fietsers.

Veiligheid op rotondes
Fractievoorzitter van CDA Edward de Lanoy zegt dat het zorgenpunt de veiligheid is. Met name de rotondes. “Dat blijft een uitdaging”, aldus de Lanoy. “Vaak is het onoverzichtelijk op bepaalde rotondes, zeker met de snelheid van elektrische fietsers. Een oplossing zou zijn tunnels te maken, maar dat is juist enorm kostbaar.”