Voorbereiding bosonderhoud in de Balij

Staatsbosbeheer start nog deze maand met de voorbereidende werkzaamheden voor het bosonderhoud van 2023. In de Balij, waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden, worden bomen gemarkeerd. Op woensdag 23 februari is van 12 tot 18 uur een boswachter aanwezig bij de ingang van de Balij (Zoetermeer) om geïnteresseerden van verdere informatie te voorzien.

Markering op bomen
De voorbereiding bestaat uit het inventariseren en het markeren van de bomen die weggehaald of beschermd moeten worden; dit wordt blessen genoemd. Er worden zorgvuldig drie typen bomen geselecteerd: bomen waar komende jaren extra energie en tijd in wordt gestoken om ze te laten ontwikkelen tot grote en imposante bomen. Bomen die moeten wijken om meer variatie in het bos te genereren en bomen die geen speciale rol in het bos gaan vervullen en daardoor niet hoeven te wijken.

Bosonderhoud 2023
In 2023 worden tijdens de boswerkzaamheden de rood gemarkeerde bomen weggehaald; dit zal een aantal weken in beslag nemen. Na afloop van de werkzaamheden worden daaropvolgend plantseizoen bomen en struiken terug geplant; bos blijft hierdoor bos.

Wat merkt de bezoeker?
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden ondervinden bezoekers geen hinder, er is geen sprake van afzettingen of geluidhinder.

Meer informatie
Voor de start van het bosonderhoud in 2023 volgt bericht op http://www.staatsbosbeheer.nl. Of blijf op de hoogte door de boswachter te volgen via http://boswachtersblog.nl/zuid-holland of  de facebookpagina van Staatsbosbeheer.

Foto: Vlonderpad in de Balij