Voormalige Avalex locatie in Nootdorp wordt huisvesting voor nieuwe flexwoningen

De voormalige Avalex locatie aan de Molenweg 61a in Nootdorp zal binnenkort een nieuwe bestemming krijgen als huisvesting voor ongeveer 100 tijdelijke woningen. Deze flexibele woningen zullen minimaal 5 jaar op deze locatie blijven staan en zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen, waaronder starters, Oekraïense vluchtelingen en spoedzoekers.

Grote vraag
Met een grote vraag naar betaalbare woningen, vooral voor starters, in Pijnacker-Nootdorp, biedt dit project een eventuele oplossing. Bovendien vervult het een nationale opgave om specifieke doelgroepen zoals Oekraïense vluchtelingen en spoedzoekers te huisvesten.

Groen licht
De gemeenteraad heeft het groene licht gegeven voor het opstellen van een plan van aanpak voor deze nieuwe woningen, nadat uit onderzoek bleek dat de locatie geschikt is voor dit doel. Het gebied maakt deel uit van het Dwarskadegebied, dat wordt omgevormd van glastuinbouw naar een woon- en leefgebied volgens de omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050.

Nieuwe eigenaar
Staedion zal naar verwachting de toekomstige eigenaar worden van de flexwoningen en zal verantwoordelijk zijn voor het beheer en de toewijzing ervan. De gemeente zal zich richten op het inrichten en beheren van het openbaar gebied, terwijl Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (Swop) betrokken blijft bij de ondersteuning van de Oekraïense vluchtelingen.

De bouw van deze flexwoningen staat los van een lopend onderzoek naar de mogelijkheden voor een opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente.

Budget en voorbereidingen
Op 30 mei zal de gemeenteraad een besluit nemen over het budget voor verdere onderzoeken en voorbereidingen. Als de raad instemt, zullen in de komende maanden verschillende onderzoeken worden uitgevoerd, gevolgd door een vergunningprocedure na de zomer. De bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting begin 2025 van start gaan, met oplevering medio dat jaar.

Schriftelijk op de hoogte gesteld
Om de communicatie met omwonenden te versterken, zijn zij vandaag schriftelijk op de hoogte gesteld en zal er binnenkort een informatieavond worden georganiseerd waar zij vragen kunnen stellen en hun input kunnen geven over de invulling van de locatie.