Vragen over nog niet afgerond onderzoek nachtmetro

De fractie van Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B & W over het bericht dat het onderzoek naar de haalbaarheid van de nachtmetro in een afrondende fase zit. Dit werd vorige week gemeld door het AD. Richard van Oevelen wil namens zijn fractie weten of dit klopt, en ook wanneer de wethouders over het onderzoek gaan praten. Verder vraagt hij welk standpunt er dan door het college van Pijnacker-Nootdorp zal worden ingenomen.

Gemeentebelangen wil van het college weten waarom B en W de raad niet zelf heeft geïnformeerd over dit  nieuws, waardoor de gemeenteraad dit nieuws moet vernemen via de media.

Aanleiding voor de vragen is ook het grote succes van de gratis nachtmetro tijdens oud en nieuw op de metrolijnen C en E, zegt Van Oevelen. “Er hebben toen heel veel mensen gebruik gemaakt van de nachtmetro, en ik ben benieuwd of dit in het onderzoek van de MRDH wordt meegenomen.  Dat zou ik wel belangrijk vinden en dat dreigt nu in de lucht te blijven hangen.”

Nog niet afgerond

Gemeentebelangen stelt de vragen over een onderzoek waarvan de fractie zelf al aangeeft dat het nog niet is afgerond. Ligt het dan niet voor de hand dat B & W zullen antwoorden dat ze eerst het onderzoek willen afwachten, en dat ze pas na ontvangst van de resultaten een standpunt zullen bepalen?

Van Oevelen: “Ja, maar toch vinden we het belangrijk om er nu al vragen over te stellen. Wij weten als gemeenteraad helemaal niet of het waar is dat het onderzoek in een afrondende fase zit. Daar willen we wel duidelijkheid over. Ook kennen we de vorm van het gesprek niet dat het college er over gaat voeren. Gaan de resultaten van het onderzoek eerst naar de 23 gemeenten en kunnen die er dan hun commentaar op geven dat daarna terug gaat naar de MRDH? Ook over de procedure is bij ons dus veel onduidelijkheid.”

Over de procedure heeft Gemeentebelangen in de schriftelijke vragen aan het college overigens geen vragen gesteld.

UPDATE

Naar aanleiding van onze vragen aan de fractie van Gemeentebelangen heeft raadslid Richard van Oevelen een aanvulling aan het college van B & W gestuurd. “Het gaat mijn fractie niet zozeer om een inhoudelijk standpunt ten aanzien van de onderzoeksresultaten. Zonder de resultaten van het onderzoek te hebben bekeken, valt deze immers nog niet (definitief) te bepalen. In de berichtgeving van vorige week werd vermeld dat de wethouders van de 23 samenwerkende gemeenten binnenkort over het onderzoek zullen gaan praten. Gemeentebelangen kan het zich voorstellen dat in dit gesprek aan de orde zal komen wat voor vervolg zal worden gegeven aan het gehouden onderzoek. “

Gemeentebelangen wil vooral duidelijkheid over de procedure die wordt gevolgd als de resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn, schrijft Van Oevelen in de toelichting.