VVD Pijnacker-Nootdorp trots op behaalde resultaten en kijkt vooruit op 2024

Het jaar 2023 was een jaar van successen voor de VVD Pijnacker-Nootdorp, waarbij verschillende doelen werden bereikt. Gert-Jan Klapwijk, fractievoorzitter van de VVD, benadrukt: “De VVD Pijnacker-Nootdorp heeft in 2023 een paar mooie resultaten bereikt waar we trots op zijn.” Pijnacker-Nootdorp.tv sprak met de fractievoorzitter over 2023, en wat er dit jaar moet gebeuren binnen de gemeente.

Oplossing mandelige gebieden
Een van de prestaties waar de VVD trots op is, is de oplossing voor eigenaren van zogeheten mandelige gebieden. Klapwijk verklaart: “Dankzij onze inspanningen doet de gemeente nu een voorstel aan eigenaren in dat soort gebieden om het onderhoud van riolering en elektra weer in handen van de gemeente te brengen, zodat het tenminste goed en op tijd gebeurt. Een goede stap vooruit.”

Verder is de VVD er trots op dat dankzij de partij de beperkingen voor winkels om open te zijn, zijn verruimd. Anders dan in omliggende gemeenten mogen winkeliers tot dusver nog niet open op bepaalde feestdagen, zoals Eerste Paasdag. Dat kost lokale ondernemers omzet. Binnenkort komt daar een einde aan.

Toename handhavers tegen ondermijning
Een andere prestatie waar de partij tevreden over is, is de toename van handhavers om beter toezicht te houden op bedrijventerreinen. Volgens de VVD zijn bedrijventerreinen kwetsbaar voor ondermijning, hierbij maken criminelen voor criminele activiteiten, gebruik van legale bedrijven en diensten.

Komkommerweg
Bovendien heeft de VVD bijgedragen aan de verlenging van de Komkommerweg, waardoor Delfgauw wordt ontlast van vrachtverkeer van en naar de glastuinbouw in de omgeving.

“Woningbouw moet met urgentie worden aangepakt”
Vooruitkijkend naar 2024 blijft de VVD zich inzetten voor de aanjaging van woningbouw. “We hebben in Pijnacker-Nootdorp een tekort aan huizen. Dat tekort moet zo snel mogelijk worden verkleind.”, benadrukt Klapwijk. “Woningbouw is ook het punt dat met de meeste urgentie moet worden aangepakt. Alleen vergroting van het aanbod aan huizen kan de druk op de woningmarkt verlichten.”