‘Waarom mag vloerbedekking niet blijven liggen voor statushouders?’

De fractie van het CDA in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp vraagt zich af waarom huurders die een sociale huurwoning verlaten die vervolgens wordt toegewezen aan statushouders, het huis helemaal kaal moeten opleveren. Zo’n woning wordt vervolgens volledig met nieuwe spullen voor de vluchtelingen ingericht.

Raadslid Sonja Baljeu heeft in schriftelijke vragen geïnformeerd of het college van B & W ervan op de hoogte is dat dit bij de bewoners en omwonenden tot onbegrip leidt, omdat de mensen vaak nog hele goede spullen hebben om achter te laten, bijvoorbeeld gordijnen, vloerbedekking, een vaatwasser enzovoort. Ze wil van het college weten wat men er aan gaat doen om het ongenoegen bij bewoners en omwonenden op dit punt weg te nemen om zo statushouders een optimale start te geven. Ook vraagt Baljeu om dit punt mee te nemen in het overleg met de woningbouwcorporaties en andere verantwoordelijken.