Waterkwaliteit van sloten en vaarten moet beter

LTO Glaskracht Westland en Oostland, de gemeenten Pijnacker-Nootdorp ,Westland, Lansingerland, Waddinxveen, Zuidplas en de hoogheemraadschappen in de provincie gaan samenwerken om een emissieloge kas te ontwikkelen, waardoor de kwaliteit van het water in de sloot zal verbeteren. In 2021 moeten alle glastuinbouwbedrijven betrokken zijn bij het project.

Er is al veel gebeurd om de kwaliteit van het water in sloten en vaarten te verbeteren, maar er moet op dit punt nog veel worden gedaan. Er komen nog teveel stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen in het water terecht. Er is de afgelopen jaren in gezamenlijkheid al hard gewerkt, maar de resultaten blijven achter. Extra inspanningen zijn dus noodzakelijk om de wettelijke doelen te halen, zo meldt het Hoogheemraadschap van Delfland.