Weer klaverjassen in het parochiehuis in Nootdorp

Zondagmiddag 17 februari is er weer een gezellige klaverjaswedstrijd in het parochiehuis van de Bartholomeuskerk, Veenweg 36, te Nootdorp.
De zaal is open om 13.30 en om 14.00 uur beginnen ze met klaverjassen. Deelname kost € 5,00.

Loterij
Tussendoor wordt er een loterij gehouden, een lot kost €1,00. De netto-opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van de Bartholomeuskerk.

Informatie
Piet Mooijman 015-3108379. Email; p.mooijman@ziggo.nl,  Commissie Fondsenwerving.