Wethouder Hanneke van de Gevel afgetreden

Hanneke van de Gevel is donderdag afgetreden als wethouder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Zij doet dit om de privacy van twee gezinnen niet in gevaar te brengen.

Een moeilijke keuze maar noodzakelijk om betrokkenen te beschermen
Er was een casus op haar pad gekomen waarin om haar hulp gevraagd werd. “In een vertrouwelijk gesprek met betrokkenen van de casus heb ik meer mijn hart dan mijn hoofd laten spreken en dat is niet goed als bestuurder. Een van de deelnemers aan het vertrouwelijk gesprek heeft bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente. Daarin is gedreigd privacygevoelige informatie uit het vertrouwelijke gesprek naar buiten te brengen als het besluit niet teruggedraaid wordt. Dan kan ik niet anders dan de keus maken het gezin in kwestie te beschermen. Informatie over de zorgelijke situatie waarin deze gezinnen zich bevinden mag nooit in de media terecht komen. Dat zou onnodig schadelijk zijn en nergens toe dienen. Dus rest mij de enige politieke keus die er is, en dat is aftreden als wethouder.” Zij hoopt dat het college haar ingevoerde innovaties op het sociaal domein, participatiewet en afval afmaakt.

Veertien jaar met passie politiek gedreven
Hanneke van de Gevel heeft 14 jaar in de politiek gezeten van Pijnacker-Nootdorp. Eerst twaalf jaar als raadslid, daarna twee jaar als wethouder. Ze heeft zich jarenlang ingezet voor betere zorg voor inwoners. Vooral op het gebied van sterkere inzet op preventie heeft Hanneke veel bereikt. Dit komt mede door haar sterke kennis van de dossiers.

Eerlijk Alternatief reageert verslagen
De partij van Hanneke, Eerlijk Alternatief, reageerde verslagen: “We begrijpen haar keuze, maar we vinden het ongelooflijk jammer dat de omstandigheden haar noodzaken haar taken neer te leggen. Zij heeft de gemeente goed op de landelijke kaart gezet qua vernieuwingen. Pijnacker-Nootdorp verliest een bevlogen, betrokken wethouder, met het hart op de goede plaats en juist dat is haar opgebroken. Eerlijk Alternatief stapt niet uit het college en hoopt snel een kundige en daadkrachtige wethouder te presenteren.

Reactie van de burgemeester
“Het college van burgemeester en wethouders betreurt het vertrek van de wethouder, maar respecteert haar besluit. Burgemeester Ravestein: “Met Hanneke van de Gevel vertrekt er een zeer bevlogen en sociaal betrokken wethouder. Zij heeft zich de afgelopen jaren keihard ingezet voor onze inwoners. Met haar aanpak heeft Hanneke veel waardering geoogst en ons als gemeente op de kaart weten te zetten. Wij danken haar voor haar inzet voor onze gemeente.”