Wethouders verzorgen gastlessen tijdens Week van Respect

Vier wethouders zorgden  op verschillende basisscholen voor een bijzonder moment tijdens de Week van Respect van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Zij gingen in het gastcollege samen met de leerlingen de dialoog aan over respectvol samenleven.

De verdeling was als volgt: Maandag 5 november 13.30-14.30 uur: Frank van Kuppeveld – OBS De Winde, Sytwinde 115, Nootdorp

Woensdag 7 november 09.00-10.00 uur: Peter Hennevanger  – Johannesschool, Duivestein 27, Pijnacker

Woensdag 7 november 09.00-10.00 uur: Ilona Jense – De Regenboog, Kon. Julianastraat 1, Nootdorp

Woensdag 7 november 09.00-10.00 uur: Hanneke van de Gevel – De Bonte Tol, Gantellaan 5, Pijnacker

Gastlessen en andere activiteiten
Door middel van deze gastlessen en andere activiteiten op scholen, sportclubs en in de wijk, draagt de Week van Respect bij aan een tolerante en respectvolle samenleving. Middels de Week, dit jaar van 5 tot en met 11 november, zijn in twaalf jaar al meer dan een miljoen jongeren bereikt. Samen met de leerlingen gaven de wethouders interactief invulling aan de Week van Respect. Dit jaar staat de Week van Respect in het teken van ‘Burgers bakken’. Op scholen wordt lesmateriaal aangeboden om burgerschap iets van jongeren zélf te maken. Wat houdt het voor hen in om burger van onze maatschappij te zijn? En wat hebben zij daarvoor nodig?

Respect iedere dag
Respect is natuurlijk iets voor iedere dag, maar in deze week wordt het thema vol in de schijnwerpers geplaatst. In Nederland vinden honderden activiteiten en gastlessen -verzorgd door politici, sporters, en andere bekende en betrokken Nederlanders- plaats op scholen, op sportclubs en in wijken. De Week van Respect wordt georganiseerd door de Respect Education Foundation (REF). Die is opgericht om een structurele bijdrage te leveren aan een tolerante en inclusieve maatschappij. Daarvoor ontwikkelt REF lesprogramma’s, organiseert activiteiten en begeleid organisaties om het thema ‘Respect’ concreet te maken en te activeren.

 

Meer informatie over de Week van Respect is te vinden op www.weekvanrespect.nl.