Windmolens moeten nog meer het Balijbos in

De windmolens die de provincie zou willen plaatsen langs de A12, bij De Balij, zouden niet direct langs de A12 kunnen worden geplaatst, zoals tot nu toe was aangegeven, maar verder het Balijbos in. Dat is volgens het Comité Balij Windmolen Vrij gebleken in een gesprek dat de Klankbordgroep heeft gehad met het onderzoeksbureau Pondera. Door het gebied loopt precies een hogedruk gasleiding, en om veiligheidsredenen moeten windmolens daar op afstand van worden geplaatst.

Het onderzoeksbureau blijkt om die reden ook een groter gebied te hebben onderzocht dan aanvankelijk was aangegeven.

In de Klankbordgroep zijn onder andere omwonenden, enkele natuurorganisaties, de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer, Staatsbosbeheer, de provincie en de natuur- en milieufederatie vertegenwoordigd.

Tijdens enkele bijeenkomsten met het onderzoeksbureau zijn kritische vragen op tafel gekomen over de natuurwaarden van De Balij. Die zijn volgens het Comité Balij Windmolen Vrij onvoldoende onderzocht. In het gebied komen zeven soorten vleermuizen voor, en ook een havik heeft er zijn leefgebied. Komende donderdag er weer een overleg met het onderzoeksbureau.

De Klankbordgroep stuurt in de week van 7 november een advies naar gedeputeerde Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland. Daarna zullen gedeputeerde Staten op 15 november een besluit nemen over de windmolenlocaties in de provincie.