Woonvisie Pijnacker-Nootdorp 2020-2030 is bekend

De Woonvisie Pijnacker-Nootdorp 2020-2030 is op 25 juni vastgesteld. De Woonvisie beschrijft hoe we de kwaliteit van wonen de komende 10 jaar willen behouden en versterken. Daarnaast wordt hiermee ingespeeld op de huidige woonwensen. Bij het tot stand komen van deze Woonvisie zijn meerdere partijen betrokken geweest, zoals  de gemeenteraad, woningcorporaties en zorgpartijen. Ook is er uitgebreid gesproken met bewoners; ouderen, jongeren en alles daartussen.

Fijn wonen

De Woonvisie vervangt de Uitvoeringsstrategie Wonen 2015-2020 en kijkt naar de toekomst. De visie geeft aan wat we willen doen om meer evenwicht te krijgen in het totaal aantal koop- en huurwoningen, zodat het ook in de toekomst fijn wonen blijft in Pijnacker-Nootdorp en dat inwoners een lokale wooncarrière kunnen doorlopen.

Woonvisie

De Woonvisie is het belangrijkste document van de gemeenteraad op het gebied van wonen en volkshuisvesting. Het schetst een beeld van de gewenste woningvoorraad van Pijnacker-Nootdorp op de lange termijn. Dit moet aansluiten bij de huidige en toekomstige behoefte van onze inwoners. Daarnaast is de Woonvisie ook de basis voor afspraken met woningcorporaties. Samen met deze partijen werken we eraan dat er betaalbare woningen zijn die passen bij de behoefte van bewoners.

Vier pijlers

De woonvisie bestaat uit vier pijlers.

Pijler 1: Mooi wonen, prettig leven
Pijler 2: Passende woningen voor onze inwoners
Pijler 3: Duurzaam wonen
Pijler 4: Een thuis voor alle doelgroepen

Lees meer over de woonvisie 2020-2030 op: https://www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-regelen/bouwen-en-wonen/woonvisie-2020-2030/33734