Het zuurstofgehalte van het water is weer voldoende hersteld.

In sloten in de polder van Nootdorp zijn van de week dode vissen aangetroffen.

De grote hoeveelheid zuurstofarm water is het gevolg de brand in Delfgauw waarbij veel bluswater in de sloten terecht is gekomen.  De brand in een hoge berg met hooibalen vlakbij Hoeve Biesland.

omdat er nog lang werd na geblust, stroomde er nog veel meer bluswater de sloot in. Gevolg: het zuurstofgehalte is beneden peil. Dit is slecht voor de vissen en voor ander leven in de sloot.

Hoogheemraadschap Delftland trof voorbereidingen om vers water aan te voeren.

Het zuurstofarme water was bijna uit het gebied verdwenen. De aanvoer van vers water uit het gebied van Rijnland en het Brielse meer werd in werking gezet.

Hoogheemraadschap  is gestart met het inlaten van vers water in de polder van Biesland en Nootdorp (respectievelijk in Delfgauw en Nootdorp). Het zuurstofgehalte in beide polder zal zich geleidelijk herstellen.

Het zuurstofarme water in de Schie verplaatst zich langzaam in de richting van Rotterdam.

De verwachting was dat de piek van het zuurstofarme water in verdunde vorm dinsdag het gemaal Parksluizen bereikte.

Het duurt dan nog enkele dagen voordat het zuurstofgehalte weer op het gebruikelijke niveau zit. Middels metingen blijft Hoogheemraadschap de waterkwaliteit in de Schie volgen.

Het kan zijn dat het water anders ruikt. Ziet u naar lucht happende of dode vissen, meld dat dan bij ons. 015 – 260 8108.

Door het aanvoeren van vers water in de polder Nootdorp en de polder van Biesland is het zuurstofgehalte weer opgelopen.

Hoogheemraadschap blijft het zuurstofgehalte meten om de ontwikkeling in de gaten te houden.

Inmiddels is het zuurstofgehalte van het water weer voldoende hersteld.

Waar nodig voor het handhaven van het waterpeil in de polders worden waterinlaten langs de Schie open gezet.

Het zuurstofarme water is bijna uit het gebied verdwenen. De aanvoer van vers water uit het gebied van Rijnland en het Brielse meer blijft nog in werking.