‘Avalexit kost gemeente paar miljoen’

Als de gemeente Pijnacker-Nootdorp uit de gemeenschappelijke regeling van afvalverwerker Avalex zou willen stappen, dan kost dat de gemeente minstens een paar miljoen. Die waarschuwing deed wethouder Piet Melzer (Financiën) donderdagavond in de gemeenteraad. Er uit stappen is dus nauwelijks een optie. Maar ideaal is de huidige constructie, waarbij Avalex eigendom is van zes deelnemende gemeente, bepaald niet. “Het lijkt soms de EU wel”, verzuchtte raadslid Frank van Kuppeveld (CDA), namens Pijnacker-Nootdorp lid van het algemeen bestuur van Avalex. “Alles moet unaniem worden besloten, en het is heel moeilijk om alle gemeenten op een lijn te krijgen,”

De raad sprak in de oordeelvormende bijeenkomst over de begroting voor 2016 – het huidige jaar dat bijna afgelopen is en waarvoor dus nog altijd geen definitieve begroting op tafel ligt. In de voorlopige begroting die eerder was gepresenteerd leek het allemaal nog aardig, met een fraai positief saldo, maar daar is door forse tegenvallers  weinig meer van over.

Vooral de raadsfractie van Eerlijk Alternatief oordeelde ongemeen fel over de situatie bij Avalex. Manuela Bijl, die het ‘Avalex-drama’ al vanaf het begin intensief volgt, hield een snoeihard betoog waarin ze Avalex vergeleek met een ‘pruilende kleuter die probeert werkjes uit groep zes te doen, compleet zijn eigen gang gaat en toch steeds complimentjes en extra snoepjes verwacht’. “Was het maar zo dat we morgen konden zeggen: vraag maar drie offertes aan bij andere bedrijven. Wij als Eerlijk Alternatief zijn klaar om afscheid te nemen van Avalex.”

Bijl verweet wethouder Melzer, lid van het dagelijks bestuur van Avalex, dat hij niet al veel eerder de directeur van Avalex op het matje had geroepen. “Een directeur die ruim  4 ton nodig had voor directieadviezen en juridische adviezen. Het lijkt wel alsof er nog drie directeuren aan het werk zijn.”

Zorgen

Zo fel als Eerlijk Alternatief klonken de andere fracties donderdagavond niet, maar wel sprak iedereen zijn zorgen uit over de situatie bij Avalex. Peter Hennevanger (D66): “Ik zou het niet zo verwoorden als mevrouw Bijl, maar ze heeft wel een punt. Dit gaat nog maar om de begroting voor dit jaar, we vrezen het ergste voor die over 2017.” Bianca van Petegem (Gemeentebelangen) hekelde het feit dat het Omgekeerde Inzamelen tot nu toe alleen maar geld gekost heeft en dat onduidelijk is of dat systeem ooit wel gaat werken.

Wethouder Melzer moest toegeven dat de nieuwe manier van inzamelen tot nu toe een kostenpost is waar nog geen inkomsten tegenover staan. Dat komt volgens hem omdat met het systeem later wordt begonnen dan was bedoeld. Maar verder bleef hij positief over het apart inzamelen van grondstoffen. “Dat gaat de nodige miljoenen opleveren, al wordt het niet het bedrag van 5,7 miljoen dat eerder was geraamd. En de tarieven voor de inwoners gaan daardoor echt omlaag”, verzekerde hij. Hoeveel de winst van het nieuwe systeem uiteindelijk zal zijn wordt nu berekend door een extern bureau.