Gemeentebelangen wenst structurele verhoging subsidie voor CulturA & Zo

Op donderdag 25 april 2024 zal de Gemeentebelangen-fractie in de gemeente Pijnacker-Nootdorp een wijzigingsvoorstel indienen om de financiering van Cultura & Zo in Nootdorp op lange termijn te verhogen. Ze streven ernaar om de subsidie voor Cultura voor het jaar 2025 vast te stellen op €345.653,- en dit bedrag te handhaven voor de daaropvolgende jaren, inclusief 2026 en verder.

Aanvullende subsidie
Voor het jaar 2025 staat er in de begroting €193.081,- gereserveerd voor Cultura & Zo. Er is echter een extra bedrag van €152.572,- nodig voor dat jaar, wat het totale subsidiebedrag op €345.653,- brengt. Eerder was er al een raadsvergadering om te bepalen of bij CulturA & Zo aanvullende subsidie zou ontvangen en of deze subsidie incidenteel of structureel zou zijn. Het voorstel in deze vergadering was om de aanvullende subsidie voor Stichting CulturA & Zo voort te zetten voor 2025, met verdere overwegingen voor de jaren daarna.

Onmisbaar in de gemeente
Cultura & Zo in Nootdorp voldoet aan de behoeften van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp en ontvangt daarom subsidie van de gemeente. Uit onderzoek is gebleken dat extra subsidie nodig is om de huidige activiteiten te kunnen voortzetten. De Gemeentebelangen-fractie erkent de belangrijke rol van Cultura & Zo voor de gemeente en streeft ernaar het subsidiebedrag voor 2025 vast te stellen op €345.653,-, met de intentie dit bedrag ook voor de jaren 2026 en daarna te handhaven. Dit voorstel dient te worden opgenomen in de kadernota 2024.

Redenering fractievoorzitter
Fractievoorzitter Bernard Minderhoud:” Wij willen Cultura & Zo in zijn huidige vorm behouden. Als we hen minder subsidie gaan geven in de toekomst kunnen wij hen niet behouden en dat zou een groot verlies zijn voor onze gemeente. Daarom willen wij het volledige bedrag voor nu en voor de toekomst vastleggen.”