De gemeente maakt verbinding tussen diverse welzijnsorganisaties

De Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de begeleiding van vergunninghouders tot nu toe uitbesteed aan Participe Delft.
Met ingang van 1 januari 2019 is de uitbesteding overgenomen door de Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (Swop).
Vluchtelingenbegeleiding Pijnacker-Nootdorp gaat deze taken dus voortaan uitvoeren in opdracht van de SWOP.
De werkzaamheden blijven na deze overgang ongewijzigd en worden ook na  31 december 2018 uitgevoerd door bekende medewerkers.
Door het onderbrengen van Vluchtelingenbegeleiding bij de SWOP heeft de gemeente weer een stap gezet in het maken van verbinding tussen diverse welzijnsorganisaties binnen Pijnacker-Nootdorp.