Nieuwe manier afvalinzameling werkt nog niet

Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe manier van afval inzamelen nog niet overal even goed werkt. Avales presenteerde een onderzoek over het eerste kwartaal. Daaruit blijkt dat het aantal kilo’s restafval per huishouden is slechts met 1 procent afgenomen.

Gescheiden inzamelen is een missie
Avalex en de zes gemeenten Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar hebben een gezamenlijk doel voor 2020. Ze willen dan 75 procent van het afval scheiden en nog maar 100 kg restafval per persoon per jaar overhouden. Onze redactie sprak met Avalex: ‘De cijfers zijn genomen over alle zes de gemeenten heen. We zijn momenteel pas live in acht wijken en merken dat vooral de communicatie rondom PMD aandacht vraagt. We zien dat inwoners hun best doen, maar soms gewoonweg niet weten wat er nou wel en niet in de PMD bak hoort.’ In sommige wijken gaat het erg goed. De woordvoerder van Avalex vervolgt: ‘Het is een proces dat veel tijd nodig heeft. Glas scheiden ging vroeger ook niet gelijk goed, maar als we niets doen voor het milieu dan gaat het hard achteruit.’

Veel mensen doen het goed
Er is een eerste rapport vanuit Avalex verstuurd naar de gemeenten. Daaruit wordt duidelijk dat bij alle gemeenten waar het nieuwe inzamelen is ingevoerd een afname is. Pijnacker-Nootdorp.tv sprak met wethouder Hanneke van de Gevel: ‘Veel mensen doen het al heel goed, maar als 2 of 3 procent van de mensen PMD (Plastic, Metalen en Drinkkartonnen) bij het GFT (Groente, Fruit en tuin) afval stoppen dan wordt de hele bak afgekeurd. Dit komt de cijfers niet ten goede.’

Alles bij restafval
Er zijn verschillende bakken. PMD, GFT, Papier en restafval. Steeds meer van de deelnemende gemeenten lijken de voorkeur te geven aan nascheiding. Een inwoner die het afval niet gescheiden wil aanleveren kan alles in de restafvalbak gooien. Avalex zal het afval dan nascheiden, maar dat heeft nadelen. ‘Als je gaat nascheiden dan kan je papier en GFT niet hergebruiken omdat het nat is. Het enige dat er uitgehaald kan worden is plastic en magnetische metalen.” Er blijft altijd een residu over met papier en GFT afval. Dit gaat naar de mijnen in Duitsland.’, aldus van de Gevel.

Duurdere afvalheffing
Indien mensen kiezen voor nascheiding zullen de heffingen op termijn omhoog gaan omdat de overheid een aantal verbrandingsstations in Nederland wil gaan sluiten. Het is veel werk en er blijft een hoop rommel over. Inwoners zullen op termijn dubbel belast gaan worden. Van de Gevel: ‘Bij het scheiden van afval kunnen we alle grondstoffen hergebruiken. Het is dus duurzamer.’

Gedragsverandering is moeilijk
Het is voor mensen soms moeilijk om hun vaste gewoonten te doorbreken. En daarnaast moet je ook al die bakken voor je deur willen hebben. “Mensen moeten snappen welk afval ze waar deponeren. Samen geven we de aarde door aan onze kinderen en de scheiding van afval bij de bron is daarin het beste en het levert geld op.”, aldus de wethouder.

Klapwijk
De pilot is net aan de gang. In Klapwijk is sinds mei gestart met het nieuwe inzamelen. Van de gevel vervolgt: ‘Het is lastig om te zien wat er nu echt gebeurt. In Klapwijk werken ze met kliko’s. Het is daardoor minder anoniem. Uit eigen onderzoek weet ik dat drinkkartonnen, papier en plastic de grootste groep afval is.’ In Klapwijk is de grijze bak nu voor PMD. Voor de rest moet je lopen naar de ondergrondse container. Daarnaast heeft iedereen zijn tuintje ingericht op twee kliko’s. In klapwijk mochten ze de blauwe klikobak ook weigeren. Dit hebben een twintigtal mensen gedaan. Anderen kunnen er na een half jaar ook nog vanaf zien.

Emerald
In Emerald hadden ze alleen ondergrondse containers. Daar moesten aanvankelijk ook kliko’s komen. Vorig jaar heeft Avalex samen met de bewoners meegedacht en hebben ze naar de routes gekeken en is er gekozen om alles ondergronds te doen.

Vuilniszakken bijplaatsen
Een groot probleem is het ‘bijplaatsen.’ Bewoners die naast de ondergrondse containers hun vuilniszakken neerzetten. Hier is in de gemeente Pijnacker-Nootdorp een BOA opgezet. Deze controleert dagelijks de hotspots en probeert de daders te achterhalen. Dit kan leiden tot een boete of waarschuwing, maar het moet wel aantoonbaar fout zijn.

Meld overlast bij Avalex of gemeente
Overlast van bijplaatsingen kunnen gemeld worden bij Avalex of meldpunt leefomgeving van de gemeente. Indien de melding voor 12 uur gedaan wordt dan zal het dezelfde dag opgehaald worden. Melden kan via 14015 of digitaal via pijnacker-nootdorp.nl.