Enorme belangstelling voor berken- en bomenbuurt

De informatieavond over de aankomende werkzaamheden in de berken- en bomenbuurt in Pijnacker-Noord trok enorme belangstelling. Er kwamen ongeveer tweehonderd bezoekers op dinsdag 13 juni om te luisteren naar de plannen voor de renovatie. Civiel projectleider Peter Bol en voorzitter van de wijkvereniging Joop van den Berg legden gedurende hun presentatie uit wat bewoners kunnen verwachten, onder andere qua rommel en geluidshinder. “Het is een enorm project. Overlast is onvermijdelijk.” aldus Joop van den Berg.

De werkzaamheden vinden plaats in samenwerking met nuts-bedrijven Dunea, Stedin en stichting Kabeltelevisie Pijnacker. Joop van den Berg: “In principe gaat alles in de openbare ruimte op de schop: alle straten worden opgegraven en bijna alle plantsoenen en bomen worden gerooid. De enige uitzonderingen zijn eigenlijk om ecologische redenen, vanwege bedreigde diersoorten bijvoorbeeld. Verzakte straten worden opgehoogd tot het oorspronkelijke niveau van de wijk. De riolering en straatverlichting worden vervangen. Tenslotte zal er ook veel asbest gesaneerd worden. Onze ervaring tijdens de renovatie van de park- en heesterbuurt in voorgaande jaren helpt hopelijk om de overlast te beperken.” De berken- en bomenbuurt ligt tussen de Nootdorpseweg en Goudenregensingel aan een kant en de Albert Schweizerlaan en Meidoornlaan aan de andere. De werkzaamheden beginnen op 10 juli en duren officieel tot 1 december 2019.

Overlast

Wanneer de hele straat opengaat en zwaar materieel rondrijdt, is het onmogelijk dat niet te merken. Joop van den Berg windt er geen doekjes om: “U kunt zand, rommel en stof verwachten in de buurt. Er zal veel lawaai zijn en verhoogde parkeerdruk. Omdat we werken aan de straatverlichting kan het gebeuren dat deze soms uitvalt.” Hoewel dit voor veel bewoners vervelend is, treft de gemeente wel maatregelen om de overlast te beperken. Zo zullen de bouwplekken regelmatig schoongemaakt worden en zijn er snelheidsbeperkingen voor het bouwverkeer. Het materieel wordt opgeslagen in aparte depots en er zullen tijdelijke extra parkeerplekken komen om de parkeerdruk in de wijk te verlichten. Voor alle vragen of klachten raadt Joop van den Berg aan om contact op te nemen net de opzichter van de gemeente, Ron Develing. Deze is te bereiken op 06 20017043 of op het volgende mailadres: r.develing@pijnacker-nootdorp.nl

Niels van hemert