Gemeente gaat duurzaamheidsleningen verstrekken

De D66-fractie van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp meldt op haar website dat de gemeente op donderdag 26 oktober 2017 heeft ingestemd met het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan particulieren die hun woning energiezuiniger willen maken. De fractie viert dit als een overwinning. Raadslid Harry Wever: “Voor de realisatie van energiedoelen van onze gemeente is het van groot belang dat alle woningen in onze gemeente energiezuiniger worden. Voor nieuwbouw geldt vanaf 2020 dat deze energieneutraal moet zijn. Voor bestaande woningen is het veel lastiger om energie te besparen. D66 wil woningeigenaren hierbij ondersteunen. De duurzaamheidslening helpt daarbij.” De gemeente zal vanaf begin 2018 het voor eigenaren van bestaande woningen mogelijk maken om een lening aan te vragen voor het financieren van energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld het beter isoleren van een woning, het aanbrengen van dubbelglas, of het plaatsen van zonnepanelen. De duurzaamheidslening wordt afgesloten tegen gunstigere voorwaarden dan die van een ‘gewone’ lening bij een bank, onder andere tegen een lagere rente.