KBO vind samenhang in besluitvorming brandweerlocatie nodig

Een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van KBO Pijnacker & Nootdorp vond  plaats.

Gastheer André Groenewegen
In zijn nieuwjaarstoespraak ging gastheer André Groenewegen in op de plannen van de gemeente voor de invulling van de brandweerlocatie aan de Koningin Julianastraat in Nootdorp.
“Het is nodig dat de gemeenteraad een oordeel geeft over drie onderwerpen, die nu in het centrum spelen: locatie(s) voor woonruimte en de plannen voor de sporthal en de Regenboog-school”. Besluitvorming over deze drie onderwerpen hoort in samenhang met elkaar plaats te vinden. Deze onderwerpen kunnen niet los van elkaar gezien worden’.
KBO & PCOB pleiten voor een gevarieerd aanbod van woonruimten in de centra van Nootdorp en Pijnacker.
Klein en groot, goedkoop en duur, individueel en collectief, met en zonder zorg. Voor jong en oud.